Ósmoklasiści Academii uzyskali w teście języka angielskiego średni wynik 95%

Po raz kolejny ósmoklasiści Academii potwierdzili swą językową klasę uzyskując w teście języka angielskiego noty w najwyższym przedziale punktowym, składające się na średni wynik 95%. Zdecydowana większość rezultatów naszych uczniów to oceny o wartości 96% i 98%, co jest najlepszym potwierdzeniem ich znakomitych kompetencji językowych w obszarze słuchania, czytania, pisania oraz znajomości środków gramatyczno-leksykalnych.

Gratulujemy naszym kursantom indywidualnych sukcesów i cieszymy się z egzaminacyjnego zestawienia, w którym Academia plasuje się na szczycie stawki w porównaniu ze średnim wynikiem Krosna (70%) oraz sąsiadujących gmin (54%-71%).
Good job❤!

Academia