Pracownicy

Pracownicy:

Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego:

dr Grzegorz Sobolewski – grzegorz.sobolewski@pans.krosno.pl

Kadra: