prof. dr hab. Kazimierz Szmyd

Zakład Pedagogiki


Prowadzone badania naukowe koncentruje głównie w kręgu historycznych i współczesnych zagadnień rozwoju nauk o wychowaniu, ciągłości i przemian myśli pedagogicznej i ich zastosowań w praktyce edukacyjnej. Interesuje się ponadto zagrożeniami i wyzwaniami edukacji w zmieniających się warunkach kulturowych, umysłowych, społecznych i cywilizacyjnych. W swoich badaniach i publikacjach podejmuje problematykę wychowania doby ponowoczesnej, zarówno w perspektywie globalnej, jak i regionalnej. Zwłaszcza w kontekście zagrożeń antropologicznych i aksjologicznych edukacji, etosu pedagogicznego nauczycieli i aspiracji (możliwości i ograniczeń holistycznego rozwoju) ucznia współczesnej szkoły.