mgr Magdalena Goleń

Zakład Pedagogiki


Wieloletni pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Obecnie pracownik Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej. Specjalistka w zakresie Oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznych.Telefon: 13 43 755 40
E-mail: magdalena.golen@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika