mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel

Zakład Pedagogiki


W okresie od 1999 r. do 2001 r. – Kolegium Nauczycielskie im. prof. Stanisława Pigonia, Krosno – nauczyciel przedmiotu : Środowisko społeczno – przyrodniczego w nauczaniu początkowym. W okresie od 2001 r. do 2020 r. – PWSZ w Krośnie – nauczyciel akademicki. Prowadzone przedmioty: Środowisko w edukacji wczesnoszkolnej, Środowisko w przedszkolu, Biomedyczne podstawy nauczania, Edukacja zdrowotna, Terapia pedagogiczna, Metody i techniki terapii pedagogicznej, Konstruowanie programów terapeutycznych, Organizacja procesu terapeutycznego, Gerontopedagogika, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Dydaktyka, Arteterapia, Diagnoza pedagogiczna, Socjoterapia.