mgr Jolanta Twardosz – Życiorys naukowy


 • Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie; magister pielęgniarstwa,
 • W 2007 r. – Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego,
 • W 2013 r. – Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego,
 • Instruktor pierwszej pomocy.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki”,
 • „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”,
 • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”,
 • „Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku geriatrycznym”,

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie”,
 • Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność,
 • Instruktor symulacji wysokiej wierności,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”,
 • Liczne szkolenia z zakresu organizacji pracy i zarządzania zespołem pielęgniarskim, planowania obsady pielęgniarskiej w oddziałach zabiegowych, współpraca w zespole terapeutycznym.

<- Wróć do opisu głównego