mgr Joanna Krochmal

Studium Języków Obcych


Lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych i w językowej Academii, administrator Wewnętrznego Ośrodka Egzaminacyjnego British Council, egzaminator Cambridge English Assessment oraz matury i testu ósmoklasisty. Posiada bogate doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego na różnym poziomie zaawansowania, w różnych grupach wiekowych. Specjalizuje się w kursach przygotowujących kandydatów do egzaminów Cambridge English, współpracuje z British Council oraz Cambridge English Assessment. Jej zawodowe fascynacje to nowoczesna metodyka nauczania języków obcych oraz język angielski w biznesie.