mgr Alicja Śnieżek

Zakład Pielęgniarstwa


Od 2004 r. instruktor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, a obecnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Prowadzi wykłady i zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Anestezjologia i pielęgnowanie w zagrożeniu życia, wykłady oraz zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna oraz wykłady z Transplantologii i pielęgniarstwa transplantacyjnego. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.Telefon: 13 43 755 50
E-mail: alicja.sniezek@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur Pracownika