dr Katarzyna Dziemian

Zakład Komunikacji Międzykulturowej


Prowadzi zajęcia z tłumaczenia, literatury, komunikacji międzykulturowej i praktycznej nauki języka angielskiego. Koordynuje współpracę Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie i Global Partners in Education przy realizacji programu Global Understanding. Pisze pracę doktorską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie; tytuł rozprawy: „Reader response in popular literature translation quality assessment”.