dr Wiesław Niedoba

Studium Nauk Podstawowych


Główną dziedziną zainteresowań naukowych jest matematyka i zastosowania matematyki w naukach technicznych i ekonomicznych. Z działów matematyki szczególną uwagę poświęca równaniom różniczkowym cząstkowym i statystyce i ich zastosowaniom, głównie w górnictwie. W dużej części swej pracy jest zaangażowany w dydaktykę przedmiotów matematycznych i ich zastosowań. Jest autorem i współautorem kilkunastu skryptów i podręczników.