dr Małgorzata Świdrak

Studium Nauk Podstawowych


Zakres badań dotyczy w szczególności: Dojrzałości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w klasach od 1 do 3, reformy edukacji z perspektywy nauczyciela klas od 1 do 3, koncepcje pedagogiki alternatywnej w polskiej szkole, doskonalenia kompetencji Nauczycieli do pracy w klasach 1-3 oraz samotności dziecka z klas 1-3 w epoce wielokulturowości. W Karpackiej Państwowej Uczelni prowadzi przedmioty z zakresu dydaktyki nauczania zintegrowanego, pedagogiki wczesnoszkolnej, metodyka nauki czytania i pisania, teoretycznej podstawy kształcenia, podstaw metodologii badań pedagogicznych, pedagogiki studiowania oraz seminariów. Recenzentka 60 prac licencjackich.