dr Krzysztof Kasprzyk

Zakład Filologii Angielskiej


Filolog anglista i germanista. Zajmuje się metodyką nauczania języków obcych, angielskim językiem prawniczym i tłumaczeniami. Autor i współautor licznych publikacji w periodykach polskich i zagranicznych. Współzałożyciel i były dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Krośnie i wizytator języków zachodnioeuropejskich w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie oraz metodyk w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie. Tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiego. Członek Komisji Egzaminacyjnej Języka Angielskiego i Niemieckiego w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi zajęcia z zakresu metodyki i praktycznej nauki języka angielskiego oraz seminaria metodyczne.