dr inż. Piotr Lenik

Zakład Zarządzania


Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu; wykładowca akademicki, a także menedżer oraz doradca w zakresie organizacji i zarządzania oraz marketingu; członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym czterech samodzielnych monografii naukowych; specjalizuje się m.in. w badaniach nad zachowaniami ludzkimi w różnorodnych aspektach zarządczych, a także innowacyjnymi zastosowaniami systemowymi w obszarze zarządzania w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym.