dr inż. Małgorzata Źródło-Loda

Zakład Towaroznawstwa


Dorobek naukowy mieści w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości. Obejmuje zagadnienia dotyczące: nauk o organizacji, nowoczesnych koncepcji zarządzania organizacją, zarządzania jakością, systemów i standardów zarządzania jakością, przemysłu spożywczego, trendów rozwojowych nowych produktów spożywczych, systemów bezpieczeństwa żywności.