dr inż. Damian Dubis

Zakład Towaroznawstwa


Dorobek naukowy oraz zawodowy  obejmuje zagadnienia dotyczące jakości wyrobów szklanych, możliwości poprawy parametrów użytkowych tych wyrobów, badań satysfakcji klientów użytkujących szkło. Ważną tematyką w ramach dorobku są też zagadnienia dotyczące zapewnienia jakości w produkcji wyrobów przemysłowych oraz projekty implementacji systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych.