dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. PANS

Zakład Zarządzania


Zainteresowania badawcze skoncentrowane zasadniczo wokół zarządzania i ochrony informacji, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego oraz zarządzania bezpieczeństwem. Twórca i popularyzator polskiej teorii wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego jako fundamentalnego narzędzia ekspansji i ochrony zasobów w działalności przedsiębiorstw. Autor pierwszej polskiej monografii z tego zakresu. Propagator tworzenia i współtwórca nowej dyscypliny – nauki o bezpieczeństwie. Prowadzi zajęcia z zakresu: Strategicznego zarządzania w przedsiębiorstwie, Zarządzania logistycznego, Zarządzania bezpieczeństwem, Wywiadu i kontrwywiadu w biznesie.