dr hab. Kazimierz Krupa, prof. PANS

Zakład Zarządzania


Główne zainteresowania badawcze i osiągnięcia naukowe dotyczą Sieciowego Modelu Procesów Ekonomicznych Wykorzystującego Sztuczne Algorytmy. Aktywność naukowa w ostatnich 25 latach koncentruje się głównie poza granicami kraju. Intensywnie współpracuje naukowo z kilkoma zagranicznymi placówkami naukowymi, w tym między innymi z: Centre d’Economic – de la SORBONE – PARIS 1 / CNRS oraz Ladyss CNRS-Univ Paris X Nanterre. Autor  340 publikacji, z których 33 % to publikacje w językach obcych, wydane głównie za granicą, 24 monografie, w tym trzy w językach obcych (angielski, słowacki i ukraiński). Redaktor i współredaktor 7 monografii.