dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. PANS

Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności


Zainteresowania badawcze skupiają się głównie na zagadnieniach dotyczących jakości, niegospodarności i konkurencyjności. Tematyka publikacji obejmuje dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości.