dr hab. Alicja Witalisz, prof. PANS

Zakład Filologii Angielskiej


Językoznawca. Zajmuje się lingwistyką kontaktu, w szczególności wynikami angielsko-polskiego kontaktu językowego. Jej zainteresowania naukowe obejmują neologizację języka, leksykologię i leksykografię, semantykę, morfologię i językoznawstwo korpusowe. Członek międzynarodowej grupy badawczej Global Anglicisms Database Network, kilku towarzystw naukowych oraz redakcji czasopism. Wykłady i badania w kilkunastu uniwersytetach europejskich i amerykańskich.