dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. PANS

Zakład Pedagogiki


Doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa, specjalność: literatura dla dzieci i młodzieży, magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, instruktorka tańca, poetka. Prowadzi badania nad literaturą dziecięcą (głównie dla dzieci do 12 roku życia), widzianą w szerokiej perspektywie jej związków z pedagogiką, psychologią, antropologią kultury. Twórczyni metody ekspresywnego wykonania utworów poetyckich. Prowadzi warsztaty z zakresu biblioterapii i pracy z utworem literackim z elementami teatralizacji, dramy i ekspresji ciała. W tle jej badań literaturoznawczych zawsze pozostaje dziecko jako wirtualny lub rzeczywisty odbiorca literatury.