dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PANS – Życiorys naukowy


  • W 1994 r. – Magister inżynier budownictwa – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej,
  • Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa, w tym budownictwa betonowego,
  • W 2005 r. – Doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa, w tym budownictwa lądowego – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.

<- Wróć do opisu głównego