dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PANS – Najważniejsze publikacje


 • Współautorstwo podręcznika: Buda-Ożóg L., Skrzypczak I., Szylak K., Raczak A., Konstrukcje murowe. Przykłady obliczeń według Eurokodu 6 oraz metodami probabilistycznymi.

Wybrane artykuły w czasopismach z listy A wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Skrzypczak I., Buda-Ożóg L., Pytlowany T.,  Fuzzy method of conformity control for compressive strength of concrete on the basis of computational numerical analysis, Meccanica, 51( 2), s. 383–389, 2016.
 2. Pietrucha-Urbanik K., Tchorzewska-Cieslak B., Papciak D., Skrzypczak I., Analysis of chemical stability of tap water in terms of required level of technological safety, Archives of Environmental Protection, 43(4),  s. 3-12, 2017.
 3. Buda-Ożóg L., Skrzypczak I., Kujda J., Cracks analysis in the reinforced concrete pipes , Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 12(2),   s. 88-93, 2017.

Web of Science:

 1.  Skrzypczak I., Radwański W., Pytlowany T., Durability vs technical – the usage properties of road pavements, E3S Web of Conferences, 2018,
 2. Skrzypczak I., Radwański W., Pytlowany T., Choice of road building  technology – statistical   analyses with the use of  the Hellwig method, E3S Web of Conferences, 2018,
 3. Buda-Ożóg L., Skrzypczak I.,  Słowik M., The application of reliability analysis in engineering practice – reinforced concrete foundation, Procedia Engineering, s.144-151, 2017,
 4. Buda-Ożóg L., Skrzypczak I., Kujda J., The use of probabilistic methods in assessing the reliability of masonry structures, Procedia Engineering, s.160-167, 2017.

Monografie:

 1. Skrzypczak I.: Analiza kryteriów oceny jakości betonu oraz ich wpływu na ryzyko producenta i odbiorcy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.

Wybrane rozdziały w monografiach:

 1. Skrzypczak I., Buda-Ożóg L., Lenart M., Kontrola jakości betonu i racjonalna polityka cenowa w produkcji wyrobów prefabrykowanych – część II [w:] Budownictwo prefabrykowane w Polsce: stan i perspektywy , (pod red.) Sobczak-Piąstka J., Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, s.177-186, Bydgoszcz, 2016,
 2. Lenart M., Buda-Ożóg L., Skrzypczak I., Kontrola jakości betonu i racjonalna polityka cenowa w produkcji wyrobów prefabrykowanych – część I [w:] Budownictwo prefabrykowane w Polsce: stan i perspektywy , (pod red.) Sobczak-Piąstka J., Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, s.177-186, Bydgoszcz, 2016.

Wybrane artykuły w czasopismach z listy B wykazu czasopism naukowych MNiSZW:

 1. Skrzypczak I., Kogut J., Buda-Ożóg L., Kujda J., Zalecenia normowe w ocenie stanu technicznego drogowej konstrukcji inżynierskiej na przykładzie badań wybranych cech fizyko-chemicznych,  Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, 33(63), (3/16), s.421-430, 2016,
 2. Buda-Ożóg L., Skrzypczak I., Kujda J., Wpływ właściwości materiałów na poziom niezawodności elementu zginanego, Materiały Budowlane, 8, s.74-76, 2017.

Wybrane referaty na konferencjach międzynarodowych:

 1. 10th International Conference „Environmental Engineering”, Wilno, Litwa, 04.2017,
 2. International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering, Wrocław, Polska, 07.2017.

Wybrane referaty na konferencjach krajowych:

 1. I Karpacka Konferencja Naukowo Techniczna – uczestnik i członek Komitetu Naukowego, 03.2018, Krosno, 2018,
 2. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Budownictwo, Infrastruktura, Górnictwo: Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych, 11. 2016, Kraków, 2016.

Współorganizator Konferencji Naukowych:

 • członek Komitetu Organizacyjnego: 57 oraz 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Rzeszów-Krynica, 2011 r., 2012 r.

<- Wróć do opisu głównego