dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PANS – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagroda im. W. Żenczykowskiego, 2017 r.,
  • W 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r., 2017 r. Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej.

<- Wróć do opisu głównego