dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. PANS – Doświadczenie pozauczelniane


  • Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń,
  • Opracowanie koncepcji innowacyjnych metod kotwienia w niejednorodnych warunkach gruntowych przepompowni wykonanych z polimerobetonu.

Wybrane projekty budowlane i wykonawcze

  • w 2013 r. – Projekt Budowlany i Wykonawczy zabezpieczenia osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15 w Sanoku – ATTILA Rzeszów, 
  • w 2012 r. – Projekt budowlany i wykonawczy stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208 T w Połańcu – ATTILA, MOSTEK Rzeszów,
  • w 2011 r. – Projekt Budowlany i Wykonawczy likwidacji osuwiska w m. Lubzina – Przymiarki przy drodze powiatowej nr 1345 R Lubzina – Okonin, w km 1+550 – ATTILA Rzeszów.

Odbyte kursy i szkolenia

  • w listopadzie 2015 r. – Uczestnik XV Jesiennych warsztatów betonowych pt. Projektowanie betonu w praktyce, 
  • w dniach od 15 do 18 września 2011 r. – Krajowe warsztaty inżynierskie z zakresu projektowania budynków według Eurokodów – szkolenie zorganizowane w ramach 57 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Naukowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 
  • Rzeszów 2010 r. – Szkolenia z obsługi programu do kosztorysowania Norma. Szkolenie zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe Danmar Computers, 
  • Rzeszów 2007 r. – Szkolenie pn. „Umiejętność analizy statystycznej szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników i szybszy rozwój regionu – Kurs statystyki z wykorzystaniem programów komputerowych”.

<- Wróć do opisu głównego