dr Agnieszka Woźniak

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Pracownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Zakładu Inżynierii Produkcji w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe związane są z kształtowaniem wirnika turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu pracującej w warunkach napływu niejednorodnego, powstałego na skutek pionowego gradientu wiatru oraz obecności gondoli. Drugim biegunem zainteresowań naukowych jest analiza danych, a w szczególności statystyczna kontrola procesu.