dr hab. Władysław Witalisz, prof. PANS

Zakład Filologii Angielskiej


Literaturoznawca, mediewista; prowadzi zajęcia z historii literatury angielskiej. Zainteresowania badawcze to dramat i teatr średniowieczny, romans rycerski i jego polityczne znaczenia, obraz wojny trojańskiej w średniowieczu, średniowieczna literatura religijna, angielska mistyka średniowieczna, recepcja Boecjusza w literaturze, William Shakespeare, mediewalizm w literaturze współczesnej.