Praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ – Przedłużenie konkursu

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2023/2024, do składania wniosków o przyznanie mobilności.

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.), nie można natomiast odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Studenci zainteresowani wyjazdem na praktykę sami kontaktują się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Erasmus+ znajdują się pod linkiem poniżej: