Articles by: Administrator

Podpisanie listu intencyjnego w siedzibie PDK OIIB

W dniu 16 grudnia 2019 r. w siedzibie PDK OIIB został podpisany list intencyjny pomiędzy: Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa reprezentowaną przez przewodniczącego Rady Grzegorza Dubika i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie reprezentowaną przez prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Barabasza – prorektora ds. rozwoju. W uroczystości uczestniczyli – ze strony […]

Read More

BIM 26. 11. 2019 r.

W dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w auli PWSZ w Krośnie, przy ul. Dmochowskiego 12, odbędzie się seminarium „Technologia modelowania informacji o budowlach (BIM – Building Information Modelling) – narzędzia i zastosowanie w branży instalacyjnej, budowlanej oraz w procesach wytwarzania”, organizowane przez PWSZ w Krośnie oraz firmę Tech Data Polska […]

Read More

Dni adaptacyjne 1 rok

Harmonogram dni adaptacyjnych w w dniach 26-27 września 2019 Budownictwo (studia stacjonarne) 26.09.2019 (czwartek) 8.30 – szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – ul. Kazimierza Wielkiego 8, s. 13) 11.50 – Prawa i obowiązki studenta – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA 13.30 – Pedagogika studiowania – ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA 27.09.2019 (piątek) […]

Read More

SPOTKANIA Z BUDOWNICTWEM

ZAPROSZENIEZAKŁAD BUDOWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ST. PIGONIA W KROŚNIEoraz Koło Naukowe Zakładu Budownictwa„Akademia Budownictwa Regionalnego”MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA ROZPOCZECIE CYKLU WYKŁADÓWpt. „SPOTKANIA Z BUDOWNICTWEM”    Na naszych spotkaniach będziemy starali się Państwu zaprezentować zarówno historię budownictwa w regionie podkarpackim jak i najnowsze rozwiązania technologiczne oraz sztukę budowania łączącą […]

Read More

Wycieczka naukowa maj 2019

W dniach 14-15 maja 2019 odbyła się wycieczka naukowa studentów PWSZ w Krośnie do Ożarowa, Sandomierza i Kazimierza Dolnego. Wzięli w niej udział studenci 1-go, 2-go i 3-go roku kierunku Budownictwo. Celem głównym wyjazdu były odwiedziny w zakładzie produkcyjnym w Ożarowie, gdzie w ramach współpracy z przedsiębiorstwem Cement Ożarów, studenci […]

Read More

EUROINŻYNIER 2019

Kolejna edycja IX Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER 2019 odbędzie się na Politechnice Krakowskiej między 11-13 kwietnia 2019 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do zgłaszania referatów, szczegóły i formularz zgłoszeniowy dostępne w zakładce Informacje. Zapraszamy!

Szkolenie w ramach współpracy z POIIB

Zapraszamy studentów kierunku budownictwo, inzynieria środowiska, energetyka zainteresowanych tematyką szkolenia z zakresu zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacji  w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych Program warsztatów: 1. Wymagane długości dojść i przejść ewakuacyjnych dla budynków projektowanych oraz istniejących. Aktualne wymogi formalne dla Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.2. Rozwiązania techniczne zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych […]

Read More