Projekt sterownika sprzęgła – Maciej Pelczar

Pragniemy przestawić Wam efekt pracy Macieja Pelczara – studenta III roku Zakład Informatyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Projekt, który wykonał, jest prototypem obwodu drukowanego, rozszerzającego możliwości budżetowej płytki rozwojowej ESP32 DEVKIT. Wraz z oprogramowaniem ma on za zadanie sterować serwomechanizmem sprzęgła kłowego w bolidzie Piła II Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Układ za pomocą potencjometrów pozwala regulować nie tylko pozycje krańcowe ramienia serwomechanizmu, ale także jego prędkość poruszania się. Całość, wraz z niezbędnym zasilaczem, zaprojektowano tak, aby zminimalizować zużycie energii elektrycznej, co pozwoli nam na uzyskiwanie lepszych rezultatów. Dodatkowo regulacja, programowanie oraz korekta parametrów sterowania jest możliwa bez demontażu z pojazdu. Kolejnym plusem nowej konstrukcji jest możliwość szybkiej wymiany komponentów układu w pojeździe w przypadku awarii, oszczędzając czas serwisu podczas zawodów.

Autor: Sylwia Nowak

Autor: Sylwia Nowak