Kontakt


Siedziba główna Studenckiego Koła Naukowego ROTOR
38–400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 9A
e-mail: manager@rotorkrosno.pl


Opiekun SKN ROTOR — Sekcja projektowo-mechaniczna

dr inż. Tomasz Kosztyła
tel: +48 500 000 682
email: tomasz.kosztyla@pans.krosno.pl


Opiekun SKN ROTOR — Sekcja projektowo-mechaniczna

mgr inż. Krzysztof Ochałek
tel: +48 533 403 079
e-mail: krzysztof.ochałek@pans.krosno.pl


Opiekun SKN ROTOR — Sekcja marketingowa

mgr inż. Michał Hebzda
tel. +48 790 221 905
e-mail: michal.hebzda@pans.krosno.pl