Studenci tworzą innowacje – ROTOR w gronie najlepszych

W ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki Studenckie Koło Naukowe ROTOR otrzymało dofinansowanie na prowadzenie działań naukowo badawczych.

Koło Naukowe ROTOR działające przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wraz ze swoim bolidem startuje w międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon, których celem jest przejechanie jak najdłuższego dystansu na jednym litrze paliwa. Studenci z Krosna wystąpili dotychczas czterokrotnie w zawodach. Podczas ostatnich zawodów w 2019 uzyskali najlepszy rezultat na poziomie 749 km przejechanych na jednym litrze etanolu.

Obecnie członkowie koła pracują nad podwoziem samonośnym nowego pojazdu oraz własnym silnikiem. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest zachowanie dużej wytrzymałości i sztywności, przy niewielkiej masie konstrukcji alternatywą dla stopów metali są bez wątpienia kompozyty polimerowe. Mając to na uwadze, skierowano do ministerstwa wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Badania struktur warstwowych kompozytów polimerowych”. Celem tego projektu jest wdrożenie przez członków koła innowacyjnych rozwiązań oraz materiałów do konstrukcji pojazdu ekologicznego. W ramach działań zostanie opracowany optymalny sposób łączenia konstrukcji podwozia wykonanego z laminatów warstwowych z elementami układu jezdnego. Badaniom zostaną poddane kompozyty polimerowe wykonane z włókna węglowego, wektranowego i węglowo-aramidowego oraz przekładek aramidowych. Członkowie koła zapoznają się z dostępnymi technologiami tworzenia laminatów oraz stosowanymi rozwiązaniami pozwalającymi na montowanie do tego typu konstrukcji elementów obciążających je siłami zewnętrznymi. Celem dobrania odpowiednich konfiguracji materiałowych konieczne będzie wykonanie próbek oraz poddanie ich różnego rodzaju badaniom. Na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności studenci zaprojektują i wykonają samonośne podwozie wraz z elementami układu jezdnego Eko-pojazdu.

Studenci wraz z opiekunem projektu mgr inż. Krzysztofem Ochałkiem będą musieli zmierzyć się z trudnymi zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem i wytrzymałością materiałów kompozytów. Mając postawiony jasny cel będą musieli rzetelnie wykonać badania i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Członkowie projektu poprzez publikacje swoich badań przyczynią do poszerzenia wiedzy na temat kompozytów polimerowych.