mgr Roberto Martínez Zabala

Zakład Filologii Angielskiej


Poza zajęciami z praktycznej znajomości języka hiszpańskiego wykładowca ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć z szeregu przedmiotów filologicznych, które nabył poprzez piętnastoletnią pracę dydaktyczną. Mowa tu o przedmiotach z zakresu historii i cywilizacji Hiszpanii czy literatury hiszpańska. Prowadził również zintegrowane kursy fonetyki i fonologii hiszpańskiej oraz gramatyki historycznej języka hiszpańskiego i językoznawstwa ogólnego.