mgr Justyna Biskup

Zakład Filologii Angielskiej


Lektor języka angielskiego. Nauczanie obejmuje zarówno szkoły państwowe jak i liczne kursy językowe w firmach o różnym profilu w zakresie języka ogólnego i biznesowego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół tłumaczenia oraz współczesnych metod nauczania języka angielskiego. Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego, języka biznesowego oraz kultury organizacyjnej.