dr Anna Wyrwa

Zakład Filologii Angielskiej


W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia z teorii przekładu, socjolingwistyki, tłumaczenia, gramatyki kontrastywnej angielsko-polskiej oraz praktycznej nauki języka angielskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują relacje między językiem i kulturą w kontekście językoznawstwa kognitywnego i etnolingwistyki a także zagadnienia z teorii i pragmatyki przekładu. W okresie od 2011 r. do 2015 r. Kierownik Zakładu Translatoryki PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Zajmuje się także tłumaczeniami.