mgr Anna Łobodzińska

Zakład Filologii Angielskiej


Magister filologii angielskiej. Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania obejmują metodykę nauczania języka angielskiego wśród różnych grup językowych oraz komunikację międzykulturową.
Obecnie na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie prowadzi kursy z praktycznej znajomości języka angielskiego oraz kursy telekonferencyjne z uczelniami partnerskimi na całym świecie.