dr Dorota Rygiel

Zakład Filologii Angielskiej


Zainteresowania naukowe koncentruje wokół komunikacji interkulturowej, problemu wielokulturowości oraz współczesnej prozy imigracyjnej w Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształtowania tożsamości w społecznościach imigrantów z subkontynentu indyjskiego.