dr Anna Rewiś-Łętkowska

Zakład Filologii Angielskiej


Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe związane są z lingwistyką kognitywną i obejmują przede wszystkim studia nad metaforą, zarówno w jej wymiarze pojęciowym jak i językowym i komunikacyjnym. Uczestniczka licznych konferencji oraz autorka artykułów na temat konceptualizacji lęku, metafor mono i multimodalnych, związków metafory z metonimią. W ramach programu Erasmus prowadziła liczne wykłady na uniwersytetach w Hiszpanii, Portugalii , Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa oraz praktycznej nauki języka angielskiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.