Świątecznie i wigilijnie oraz z życzeniami wśród Pracowników i Studentów Zakładu Pedagogiki

20 grudnia 2022 r. Studenci I rocznika Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia magisterskie) wraz z opiekunem dra Adamem Przybyszem zorganizowali spotkanie opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie podjęte działania, tj. wystrój sali, wspólna modlitwa, składanie życzeń wraz
z dzieleniem się opłatkiem, śpiew kolęd, spożywanie posiłku – robiły nie tylko pozytywne wrażenie,
ale z pewnością ten pięknie spędzony czas na długo pozostanie w pamięci tych, którzy zechcieli w ten wtorkowy wieczór przyjść do sali przy ul. K. Wielkiego.

Konkludując było pięknie, bo rodzinnie, bo dla ducha i dla ciała, dla podtrzymania tradycji, ale też i jeszcze większej integracji. Dziękujemy tym, którzy przyłączyli się do wspólnego kolędowania, tj. studentom I roku Pedagogiki (studia licencjackie) oraz wykładowcom Paniom dr Irynie Durkalevych oraz dr Beacie Piechota, a także dra Jackowi Kraś. Za wspólne świętowanie – podziękowania należą się wszystkim, którzy byli obecni. Ale szczególne słowa wdzięczności należy skierować w stronę studentek: Justyny Osękowskiej i Karoliny Kapinos – za pomoc w wystrojeniu sali, Joanny Cynar i Joanny Gazda za oprawę muzyczną (śpiew i granie na gitarze), Julii Turo za śpiew i przeczytane Słowo Boże, także dziękujemy Ewie Walus za przygotowanie specjalnego dania.

Na koniec życzymy wszystkim Pracownikom i Studentom, by te święta Bożego Narodzenia były czasem miłości i pokoju i w tym wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Niech przychodzący od ponad
2. tyś. lat Jezus Chrystus daje siły i błogosławi wszelkim podjętym szlachetnym i szczytnym zamiarom
i działaniom – osobistym i zawodowym w całym Nowym 2023 Roku.