Sekcja Kulturystyczna

Aby uzyskać karnet na siłownię potrzebujesz:

 legitymację AZS ISIC/ITIC,

 opłatę roczną 50 zł w biurze AZS,

 oświadczenie do wypełnienia w biurze AZS,

zapoznanie się z regulaminem korzystania z siłownia.

Zapraszamy!