IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

Przed Nami IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, który odbędzie się już 5 marca na Krośnieńskim Rynku!

Każdy uczestnik, po ukończeniu Biegu otrzymuje okolicznościowy medal i dyplom, który wydawany będzie w biurze zawodów po Biegu. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 2 marca 2023 r. otrzymają koszulkę Biegu. ( Ilość pakietów ograniczona 150 szt.)

Rozpoczęcie biegu: godzina 12.00
Biuro zawodów: Rektorat PANS w Krośnie, ul. Rynek 1, czynne w dniu zawodów w godzinach od 10.30 do 11.45

Rejestracja na bieg: https://ankiety.pwsz.krosno.pl/index.php?r=survey/index&sid=761866&lang=pl do 2 marca 2023 roku.

Opłata startowa w wysokości 30 zł na konto:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych  w Krośnie ul. Rynek 1, 38-400 Krosno.
Bank PEKAO S.A. nr konta:
39 1240 2311 1111 00 10 54538749
Tytułem: Imię i nazwisko IV Bieg Tropem Wilczym

Opłata startowa w dniu biegu wynosi 40 zł.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://pans.krosno.pl/azs/bieg-tropem-wilczym/