Studenckie Koła Naukowe

  • Studenckie Koło Wolontariatu
  • Studenckie Koło Biologoczno Medyczne
  • Studenckie Koło Symulacji Medycznej