Regulamin konkursu „Najlepszy opiekun praktyk zawodowy

1. Konkurs przeznaczony jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy pełnili funkcję opiekuna praktyk zawodowych w ciągu całego cyklu kształcenia studentów.
2. Konkurs uznaje się za ważny, kiedy oceny dokona co najmniej 50% studentów IV roku studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo.
3. W skład Komisji konkursowej wchodzą: Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa, Koordynator Kształcenia Praktycznego.
5. Zwycięzcą konkursu zostaje opiekun praktyk zawodowych, który uzyskał  największą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.
6. Fundatorem nagrody w konkursie jest Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.
7. Uroczyste wręczenie nagrody dla „Najlepszego opiekuna praktyk zawodowych” odbywa się podczas Uroczystości Symboliki Zawodu.